47 37 52 18

Post@oslolaserklinikk.no

Fjerning av føflekk

Vi nordmenn er blant de landene som har høyest antall personer med hudkreft, det er derfor viktig å få sjekket føflekkene sine hos lege og få dem fjernet etter behov. Hos Oslo Laserklinikk fjerner vi ikke bare føflekken, vi kontrollerer om føflekken er ondartet før behandling iverksettes. Dette er for å sikre at pasienten får riktig behandling. Fjerning av uønskete føflekker har blitt veldig enkelt, derfor har det blitt vanlig å fjerne sjenerende og plagsomme føflekker. Det er viktig å kontrollere føflekker jevnlig hos legen, føflekker som er  ujevne i kantene eller overflaten skal sjekkes av lege.

Før behandlingen

Før behandlingen vil legen foreta en  konsultasjon hvor man tar for seg vanlige spørsmål og ser på føflekken som skal behandles. Her blir det avgjort om føflekken kan fjernes med laser eller at det må tas prøver for eventuell kirurgisk fjerning. Føflekker som er bærere av kreft skal ikke fjernes med laser, det er derfor viktig med denne konsultasjonen før behandling iverksettes.

Behandlingen

Dersom laserbehandling kan benyttes vil man bedøve området enten med bedøvelseskrem eller lokalbedøvelse. Føflekker kan fjernes med vår CO2 laser uten at det blir synlige arr. Varmen fra laseren fjerner føflekken og det vil bli skorpedannelse der føflekken befant seg. Etter ca en uke vil huden fornyes og skorpen forsvinne.

 

Ved kirurgis fjerning vil området få lokalbedøvelse før legen fjerner føflekken. Ved større føflekker kan det være behov for et lite sting. For å redusere arrdannelse kan det benyttes laser på det behandlede området. Føflekken sendes videre til analyse på Histologisk laboratorium, som vil gi svar etter 2-3 uker.

Etter behandlingen

Etter behandlingen og i påfølgende tid etter skal ikke huden utsettes for direkte sollys. Dermed er det viktig å unngå sterkt sollys den første tiden, og du må være flink til å benytte høy solfaktor. Etter behandlingen vil huden være sensitiv. Det kan forekomme rødhet rundt området som er blitt behandlet, dette vil normalt gi seg etter et par dager. Det endelige resultatet vil du se etter ca 3 måneder.

Smerte

Området som skal behandles vil bli bedøvet med krem eller lokalbedøvelse avhengig av størrelsen på området som skal behandles. Man kan derfor se på behandlingen som smertefri

Priser

Fjerning av føflekk, 1-2 føflekker, deretter 300,- pr.stk

1500,-